Cần đổi game Đao Kiếm 2 (sgame phát hành 2014). Ai có game gì hay thì trao đổi. Mobile thì tốt.