ai cho mình hỏi . mình dùng toosl rip trang chủ của người khác ... nhưng muốn đưa index nó sang 1 hosting khác .. vi dụ : nhưng blog thi đưa sao ạ