[JX] Code Trùng Sinh không giới hạn
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  291
  Thanks
  115
  Thanked 56 Times in 40 Posts

  Code Trùng Sinh không giới hạn

  Chào toàn thể Anh em!
  Mình mới qua bõ Jx được thời gian cũng lò mò ngâm cứu chơi cho vui.
  Nay cũng cóp nhặt được ít thứ nên đem lên đây cho Anh em xem

  1. Ta vào file taskid.lua thêm vào :
  TASK_TRUNGSINH = 300
  300 là số lần trúng sinh - chỉnhbaao nhiêu cũng được.


  2. Tạo 1 file lua. Ví dụ trungsinh.lua

  Include("\\script\\header\\taskid.lua");

  TRUNGSINH_BASE={
  {16,204,100},
  {77,103,100},
  {77,153,100},
  {41,213,100},
  {163,76,100}
  };

  function trungsinh(lanthu)
  for i=0,14 do
  local nIndex,kind,genre,detail,parti,level,series,row = GetItemParam(2,i,0);
  if(nIndex > 0) then
  Talk(1,"","Ngươi hãy gỡ bỏ tất cả trang bị trên người trước đã.")
  return end
  end
  local lv = GetLevel();
  local sr = GetSeries()+1;
  ResetProp(0);
  ResetMagicPoint(0);
  SetLevel(1,0);
  SetMana(TRUNGSINH_BASE[sr][1]);
  SetLife(TRUNGSINH_BASE[sr][2]);
  SetStamina(TRUNGSINH_BASE[sr][3]);
  local prop = (100*lanthu)-GetRestAP()+GetNumber2(GetTask(TASK_TAYTUYKINH),1) *5;
  AddProp(prop);
  prop = (20*lanthu)-GetRestSP()+GetNumber2(GetTask(TASK_TAYTUYKINH),2) ;
  AddMagicPoint(prop);
  SetLevel(10,0);
  TransLife(lanthu);
  SetTask(TASK_CHECKREBORN, 0);
  KickOutSelf();
  end;
  Trong đó :
  local prop = (100*lanthu)-GetRestAP()+GetNumber2(GetTask(TASK_TAYTUYKINH),1) *5;
  AddProp(prop);
  Là số điểm tiềm năng được cộng sau khi trùng sinh * số lần trùng sinh  prop = (20*lanthu)-GetRestSP()+GetNumber2(GetTask(TASK_TAYTUYKINH),2) ;
  AddMagicPoint(prop);
  Là số điểm kĩ năng được cộng sau khi trùng sinh * số lần trùng sinh


  SetLevel(10,0);
  Là Level nhận được sau khi trùng sinh
  3. Kiếm 1 NPC add vào để test :

  Include("\\Script\\library\\worldlibrary.lua");
  Include("\\script\\header\\taskid.lua");
  Include("\\script\\header\\trungsinh.lua");

  TAB_COST = {30000000,3000}
  TOIDATS = 1

  function main()
  local TrungSinh = GetTask(TASK_TRUNGSINH);
  if TrungSinh < TOIDATS then
  Say2("<color=red>NPC ADD VÀO<color>:
  "Tại hạ muốn trùng Sinh/Checktrungsinh",
  END_TALK)

  else
  Say2("<color=red>NPC ADD VÀO<color>: ABCDEF?",3,1,"",
  "ABCDEF/no")
  end
  end

  function Checktrungsinh()
  local TrungSinh = GetTask(TASK_TRUNGSINH);
  local nTask = GetTask(TASK_CHECKREBORN);
  if GetLevel() < 200 then Talk(1,"","Đẳng cấp của ngươi chưa đủ, cần phải tu luyện thêm.") return end
  trungsinh(TrungSinh+1)
  end

  function no()
  end

  Đây là hình ảnh đã test thành công

  [Only registered and activated users can see links. ]

  Cần anh em Góp ý thêm
  Khách viếng thăm hãy cùng hoaitam1990 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. The Following 6 Users Say Thank You to hoaitam1990 For This Useful Post:

  codon_online (14-11-17), cuongvh93 (13-09-17), emnhochi (13-09-17), f-fantasy (16-09-17), hoilamgi45 (13-09-17), xomnhalalop12 (14-09-17)

 3. #2
  Thành Viên cuongvh93's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Đang ở
  Thiếu Lâm Phái
  Bài viết
  567
  Thanks
  73
  Thanked 431 Times in 179 Posts

  Ðề: Code Trùng Sinh không giới hạn

  Win hay Linux vậy bác ơi :v...............
  Khách viếng thăm hãy cùng cuongvh93 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #3
  Thành Viên Tâm Huyết
  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Bài viết
  706
  Thanks
  98
  Thanked 158 Times in 127 Posts

  Ðề: Code Trùng Sinh không giới hạn

  Win nhé. Nhìn vào hình thì thấy test ở server võ lâm thiên tuyệt 2015
  Hãy nhấn " Thank " nếu tôi giúp bạn.

 5. #4
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  291
  Thanks
  115
  Thanked 56 Times in 40 Posts

  Ðề: Code Trùng Sinh không giới hạn

  Trích dẫn Gửi bởi Learning [Only registered and activated users can see links. ]
  Win nhé. Nhìn vào hình thì thấy test ở server võ lâm thiên tuyệt 2015
  Ukm. Bản đó ông nào trong clb viết code thế ông.
  Nhìn gọn gàng và có sự đầu tư.
  Cần kiếm để thỉnh giáo mà không biết ai
  Khách viếng thăm hãy cùng hoaitam1990 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #5
  Thành Viên Tâm Huyết
  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Bài viết
  706
  Thanks
  98
  Thanked 158 Times in 127 Posts

  Ðề: Code Trùng Sinh không giới hạn

  Trích dẫn Gửi bởi hoaitam1990 [Only registered and activated users can see links. ]
  Ukm. Bản đó ông nào trong clb viết code thế ông.
  Nhìn gọn gàng và có sự đầu tư.
  Cần kiếm để thỉnh giáo mà không biết ai
  tui cũng không rõ. Hình như ông là admin muvoz phải ko nhỉ???
  Hãy nhấn " Thank " nếu tôi giúp bạn.

 7. #6
  Thành Viên emnhochi's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Đang ở
  Địa Ngục
  Bài viết
  161
  Thanks
  86
  Thanked 41 Times in 29 Posts

  Ðề: Code Trùng Sinh không giới hạn

  Đoạn code chuyển sinh này sao không chạy vậy mọi người
  Code:
  --Include("\\script\\header\\event_endtime.lua");Include("\\Script\\library\\worldlibrary.lua");
  Include("\\script\\header\\taskid.lua");
  Include("\\script\\header\\trungsinh.lua");
  
  
  TAB_COST = {30000000,3000}
  TOIDATS = 1
  
  
  END_TALK = "KÕt thóc ®èi tho¹i/no";
  
  
  function main()
  	local TrungSinh = GetTask(TASK_CHUYENSINH);
  	if TrungSinh < TOIDATS then
  	Say2("<color=red>B¾c §Èu L·o Nh©n<color>: muèn chuyÓn sinh th× cÇn ph¶i häc bé t©m ph¸p <color=blue>B¾c §Èu Tr­êng Sinh ThuËt.<color>\nQuyÓn 1 <color=fire>C¬ Së Thiªn<color> cã b¸n t¹i Kú Tr©n C¸c\nQuyÓn 2 <color=fire>T©m Ph¸p Thiªn<color> cã thÓ häc ë ®©y víi <color=yellow>"..(TAB_COST[2]*(TrungSinh+1)).." v¹n<color>",5,1,"",
  	"T¹i h¹ muèn ChuyÓn Sinh/CheckReBorn",
  	"T¹i h¹ muèn häc Bé T©m Ph¸p Thiªn/TamPhapThien",
  		END_TALK)
  	else
  	Say2("<color=red>B¾c §Èu L·o Nh©n<color>: ngän giã nµo ®· ®­a vÞ cao thñ vâ l©m nµy ®Õn t×m ta vËy?",3,1,"",
  	"T¹i h¹ chØ ®Õn hái th¨m ngµi/no")
  	end
  end
  
  
  function CheckReBorn()
  	local TrungSinh = GetTask(TASK_CHUYENSINH);
  	local nTask = GetTask(TASK_CHECKREBORN);
  	if GetNumber(nTask,1) < 1 then Talk(1,"","Ng­¬i ch­a l·nh ngé <color=fire>C¬ Së Thiªn<color> kh«ng thÓ trïng sinh.") return end
  	if GetNumber(nTask,2) < 1 then Talk(1,"","Ng­¬i ch­a l·nh ngé <color=fire>T©m Ph¸p Thiªn<color> kh«ng thÓ trïng sinh.") return end
  	if GetLevel() < 200 then Talk(1,"","§¼ng cÊp cña ng­¬i ch­a ®ñ, cÇn ph¶i tu luyÖn thªm.") return end
  	trungsinh(TrungSinh+1)
  end
  
  
  function TamPhapThien()
  	local TrungSinh = GetTask(TASK_CHUYENSINH);
  	local nTask = GetTask(TASK_CHECKREBORN);
  	local TAB_MSG = {
  		"<color=red>§¹i Sù L·o L·o<color>: ng­¬i ®ång ý bá ra <color=yellow>"..(TAB_COST[2]*(TrungSinh+1)).." v¹n<color> ®Ó häc Bé T©m Ph¸p Thiªn chø?",
  		"<color=red>§¹i Sù L·o L·o<color>: ng­¬i ph¶i l·nh ngé <color=blue>C¬ Së Thiªn<color> tr­íc míi cã thÓ häc T©m Ph¸p Thiªn.",
  		"Ta ®· ch¾c ch¾n, xin ngµi gióp ®ì/OKTamPhap",
  		"Ta sÏ quay l¹i sau/no",
  		}
  	if GetNumber(nTask,1) == 1 then
  	Say2(TAB_MSG[1],2,1,"",
  		TAB_MSG[3],
  		TAB_MSG[4])
  	else
  	Say2(TAB_MSG[2],1,1,"",
  		TAB_MSG[4])
  	end
  end
  
  
  function OKTamPhap()
  	local TrungSinh = GetTask(TASK_CHUYENSINH);
  	local nTask = GetTask(TASK_CHECKREBORN);
  	if GetCash() < (TAB_COST[1]*(TrungSinh+1)) then Talk(1,"","Ng­¬i kh«ng mang theo "..(TAB_COST[1]*(TrungSinh+1)).." l­îng, ta kh«ng thÓ truyÒn bé t©m ph¸p nµy l¹i cho ng­¬i.") return end
  	if GetNumber(nTask,1) < 1 then Talk(1,"","Ng­¬i ph¶i l·nh ngé <color=blue>C¬ Së Thiªn<color> tr­íc míi cã thÓ häc T©m Ph¸p Thiªn.") return end
  	if GetNumber(nTask,2) > 0 then Talk(1,"","Ng­¬i ®· l·nh ngé <color=blue>T©m Ph¸p Thiªn<color> råi kh«ng cÇn häc n÷a.") return end
  	SetTask(TASK_CHECKREBORN, SetNumber(nTask,2,1));
  	Pay(TAB_COST[1]*(TrungSinh+1))
  	Msg2Player("Xin chóc mõng ngµi ®· häc ®­îc <color=yellow>bé T©m Ph¸p Thiªn");
  end
  
  
  
  
  function no()
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng emnhochi xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Cần cao nhân chỉ giáo trùng sinh 6 hoặc script trùng sinh
  Bởi tranvanlong789 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 21-02-17, 08:01 AM
 2. KT Luân Hồi Open SV58[Cổ Long] 10h 26/11/2015 Trùng Sinh nhận thường.trùng sinh
  Bởi kiemthemoi789 trong diễn đàn CÁC SERVER GAME PRIVATE ONLINE
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-11-15, 10:16 PM
 3. KT Luân Hồi Open SV57[Phổ Long] 10h 19/11/2015 Trùng Sinh nhận thường.trùng sinh
  Bởi kiemthemoi789 trong diễn đàn CÁC SERVER GAME PRIVATE ONLINE
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-11-15, 09:32 PM
 4. [kiemtheluanhoi.com]OPen SV46 Ngọc Long 10h 03/09/2015 Trùng Sinh Pét,Trùng Sinh
  Bởi kiemthemoi789 trong diễn đàn CÁC SERVER GAME PRIVATE ONLINE
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-09-15, 05:03 PM
 5. [JX] Cần các pro hướng dẫn mình code trùng sinh nhân vật khi nhân vật đạt lv trên 200
  Bởi vinaphone7200 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-08-13, 08:59 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:03 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.