ac giúp mình ti.

sao luc vào game no đứng ở chỗ" đang lấy thông tin nhân vật " không vào đc game

trong relaysystem báo lỗi DB connect 0 is busy" hôm qua vẫn bt nay tự dưng bị lỗi"