MÌnh đang dùng sever SCF 11.70.50, mong các bạn giúp:
- Cách đổi 2 cái nhẫn level 40,80 này thành item khác khi tạo nhân vật mới
- Thay đổi item khi vất 2 nhẫn này ra khỏi người