hôm trước em có vào tham khảo 1 Mu khi open tạo nhân vật là được 1 bộ đồ từng class + 9 ex 3 dòng cùi thời gian sử dụng 3 ngày, không thể giao dịch ai có code đó cho em với ạ.