Cần xin link server này ai có ib cho mình xin được không