Như tiêu đề, e bị lỗi vài item không thể giao dịch đc trong linux như Ngọc Long Lệnh Bài, Anh Hùng Thiếp, ...
Rất mong các bác chỉ giáo cho e hỏi vào đâu để chỉnh.
E thử thay đổi giá trị cột I, L trong magicsript.txt rồi mà vẫn báo " Vật phẩm này không thể giao dịch "