Hi.. mình muốn làm 1 sv nhỏ ver 62, lấy source từ ragezone còn client lấy của Mapleviet, chỉ là.. mình tìm tòi hoài vẫn không biết cách viết tiếng việt có dấu vào NPC.. ^^
vì khi viết tiếng việt có dấu thì dễ đọc hơn, phải không nào ^^
chỉ mình với..