cám ơn , anh em đang kiếm ủa cái này english hết phải ko anh