ai hướng dẫn cách sử dụng được không ?
Cho file này vào sever xong rồi làm gì nữa