[JX] [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim - Trang 2
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  3
  Thanks
  21
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Icon8 Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Mình là newbie mới cài server của bác yonex chơi, chưa biết add vào đâu, bác dungtnut hướng dẫn người mới như mình cách add được không? 2 dòng code này chép vào file nào? Cảm ơn bạn.
  Khách viếng thăm hãy cùng dichduon xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #12
  Thành Viên GameZone
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  327
  Thanks
  31
  Thanked 55 Times in 49 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Mình thì lại chuyển all boss về ba lăng huyện. Đỡ phải mất công tìm
  Khách viếng thăm hãy cùng bincute1 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #13
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  175
  Thanks
  48
  Thanked 22 Times in 15 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Bạn cho mình hỏi tại sao script này không hiện tất cả boss trong list mà hiện có 12 con đầu tiên vậy? Thanks
  Khách viếng thăm hãy cùng xnickx82 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #14
  Thành Viên dongmau's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Đang ở
  Việt Nam
  Bài viết
  268
  Thanks
  99
  Thanked 52 Times in 46 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi xnickx82 [Only registered and activated users can see links. ]
  Bạn cho mình hỏi tại sao script này không hiện tất cả boss trong list mà hiện có 12 con đầu tiên vậy? Thanks
  12 tên boss :3 chọn 1 con sẽ xuất ra các tọa độ của boss đó :3
  Khách viếng thăm hãy cùng dongmau xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 5. #15
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  175
  Thanks
  48
  Thanked 22 Times in 15 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dongmau [Only registered and activated users can see links. ]
  12 tên boss :3 chọn 1 con sẽ xuất ra các tọa độ của boss đó :3
  trong list của script là 22 con boss nha bạn. nhưng mà chỉ có hiện tên 12 con đầu tiên thui. bạn coi lại xem.
  Khách viếng thăm hãy cùng xnickx82 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #16
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  399
  Thanks
  305
  Thanked 133 Times in 41 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Code này dựa trên tên boss mà tìm. Tức tên NPC, ở sv linux V3 lúc đó mình nghịch thì tên boss như vậy còn các sever các bạn tên NPC Boss có thể khác, cái v3 lúc đó cứ 1 tiếng ra boss 1 lần nhiều boss nên mới viết cái này để phi đến cho dễ.
  Khách viếng thăm hãy cùng f-fantasy xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 7. #17
  Thành Viên nguyennhuloi's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  109
  Thanks
  119
  Thanked 42 Times in 34 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dungtnut [Only registered and activated users can see links. ]
  fix lại code cho anh em xài
  PHP Code:
  Include("\\script\\global\\findboss.lua")
  function 
  TimBoss()
      
  findgoldboss(1,12)
  end 
  PHP Code:
  IncludeLib("SETTING")
  Include(
  "\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include(
  "\\script\\activitysys\\functionlib.lua")

  tbMapGoldBoss = {
  {
  "Cæ B¸ch","Phï Dung ®éng",202,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Gi¸c §¹i S­","Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"Thanh khª ®éng",198,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng Phi YÕn""Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Lam Y Y","Vò L¨ng ®éng",199,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Linh Phiªu""Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Yªn HiÓu Tr¸i""Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "M¹nh Th­¬ng L­¬ng","Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"Sa M¹c s¬n  ®éng 2",226,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Gia LuËt TÞ Ly""L­ìng Thñy ®éng",181,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§¹o Thanh Ch©n Nh©n","Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"M¹c Cao QuËt",340,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "TuyÒn C¬ Tö""T©y S¬n ®¶o",342,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "V­¬ng T¸","Vò L¨ng ®éng",199,"Phï Dung ®éng",202,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Nan §¹i S­","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng BÊt NhiÔm""Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "B¹ch Doanh Doanh""Thanh khª ®éng",198,"Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i""T©y S¬n ®¶o",342,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Chung Linh Tó""Phi Thiªn ®éng",204,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Nh©n Ng·""Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"L­ìng Thñy ®éng",181,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§oan Méc DuÖ""Phong L¨ng ®é",336,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Tõ §¹i Nh¹c""M¹c B¾c Th¶o Nguyªn",341,"Vò L¨ng ®éng",199,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh Liªn Tö","Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i","Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµn Ngu Dèt","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  }

  function 
  findgoldboss(f_bossx,f_bossy)
      if (
  not f_bossxthen
          f_bossx1 
  1;
          
  f_bossy1 12;
      else
          
  f_bossx1 f_bossx;
          
  f_bossy1 f_bossy;
      
  end
      
      
  if (f_bossy1 f_bossx1 11then
          f_bossy1 
  f_bossx1 11;
      
  end
      
      local n_count 
  getn(tbMapGoldBoss);
      
  local tab_Content = {}
      for 
  f_bossx1f_bossy1 do
          
  tinsert(tab_Content, {tbMapGoldBoss[i][1], findgoldboss_Step2, {i}});
      
  end
      tinsert
  (tab_Content, {"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx("T×m kiÕm Boss §¹i Hoµng Kim"tab_Content);
  --    
  Say(NpcNamegetn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function findgoldboss_Step2(nId)
      
  local tb = {};
      for 
  i=2,getn(tbMapGoldBoss[nId]),do
          
  local npcidxtab GetMapNpcWithName(tbMapGoldBoss[nId][i+1], tbMapGoldBoss[nId][1]);
          if 
  npcidxtab == nil then
                  nNPCCount 
  0;
          else
              
  nNPCCount getn(npcidxtab);
          
  end;
          for 
  1nNPCCount do 
              
  xysubworld GetNpcPos(npcidxtab[j]); 
              
  m,n,floor(x/32),floor(y/32),SubWorldIdx2ID(subworld);
              
  tinsert(tb,{tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]",findgoldboss_Step3,{m.."-"..n.."-"..k}});
          
  end;
      
  end;
      
  strTittle "T×m thÊy cao thñ vâ l©m "..tbMapGoldBoss[nId][1].." t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y:";
      
  tinsert(tb,{"Quay l¹i.",findgoldboss});
      
  tinsert(tb,{"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx(strTittletb);
  --    
  Say(strTittle,getn(tb),tb)
  end
  function findgoldboss_Step3(nStr)
      
  local szICode lib:Split(nStr"-");
  --    
  Msg2Player(szICode[3].."-"..floor(szICode[1]/8) .."-"..floor(szICode[2]/16))
      
  local Map szICode[3]
      
  local xPos tonumber(floor(szICode[1]))
      
  local yPos tonumber(floor(szICode[2]))
      
  NewWorld(Map,xPos,yPos
  --    
  SetFightState(1)
  end

  function OnCancel()
  end 
  cái này thì trên list nó cho ra danh sách 12 con boss đầu tiên tức là danh sách sẽ từ Cổ Bách đến Huyền Nan còn từ con thứ 13 đến 22 không hiển thị.
  vậy bác nào cho em hỏi cách tách danh sách boss từ con 13 đến 22 ra trang sau như thế nào ạ
  hay là sửa cái này findgoldboss(1,12) ạ
  Lần sửa cuối bởi nguyennhuloi, ngày 10-01-17 lúc 10:40 PM.
  Khách viếng thăm hãy cùng nguyennhuloi xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 8. #18
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  3
  Thanks
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Thêm vào file sever1\script\item\ib\shenxingfu.lua . Thêm đoạn [ "Tim Boss Hoang Kim/TimBoss",] vào vị trí thuận tiện trong thần hành phù
  PHP Code:
  IncludeLib("SETTING")
  IncludeLib("ITEM");
  IncludeLib("FILESYS")
  Include(
  "\\script\\battles\\battlehead.lua")
  Include(
  "\\script\\lib\\file.lua");
  Include(
  "\\script\\lib\\string.lua");
  Include(
  "\\script\\global\\forbidmap.lua");
  Include(
  "\\script\\missions\\sevencity\\war.lua")
  Include(
  "\\script\\global\\playerlist.lua")
  Include(
  "\\script\\item\\ib\\headshenxingfu.lua")
  Include(
  "\\script\\global\\findboss2.lua"
  Include(
  "\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include(
  "\\script\\activitysys\\functionlib.lua")
  Include(
  "\\script\\task\\system\\task_string.lua")


  function 
  TimBoss() 
      
  findgoldboss(1,12
  end 

  Tạo file findboss2.lua , paste đoạn dưới vào rồi copy vào sever1\script\global
  PHP Code:
  IncludeLib("SETTING"
  Include(
  "\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua"
  Include(
  "\\script\\activitysys\\functionlib.lua"

  tbMapGoldBoss = { 
  {
  "§­êng BÊt NhiÔm""Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "B¹ch Doanh Doanh""Thanh khª ®éng",198,"Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i""T©y S¬n ®¶o",342,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Chung Linh Tó""Phi Thiªn ®éng",204,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Hµ Nh©n Ng·""Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"L­ìng Thñy ®éng",181,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "§oan Méc DuÖ""Phong L¨ng ®é",336,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Tõ §¹i Nh¹c""M¹c B¾c Th¶o Nguyªn",341,"Vò L¨ng ®éng",199,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Thanh Liªn Tö","Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i","Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Hµn Ngu Dèt","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Cæ B¸ch","Phï Dung ®éng",202,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "HuyÒn Gi¸c §¹i S­","Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"Thanh khª ®éng",198,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "§­êng Phi YÕn""Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Lam Y Y","Vò L¨ng ®éng",199,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Hµ Linh Phiªu""Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Yªn HiÓu Tr¸i""Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "M¹nh Th­¬ng L­¬ng","Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"Sa M¹c s¬n  ®éng 2",226,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "Gia LuËt TÞ Ly""L­ìng Thñy ®éng",181,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "§¹o Thanh Ch©n Nh©n","Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"M¹c Cao QuËt",340,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "TuyÒn C¬ Tö""T©y S¬n ®¶o",342,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "V­¬ng T¸","Vò L¨ng ®éng",199,"Phï Dung ®éng",202,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 
  {
  "HuyÒn Nan §¹i S­","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176}, 


  function 
  findgoldboss(f_bossx,f_bossy
      if (
  not f_bossxthen 
          f_bossx1 
  1
          
  f_bossy1 12
      else 
          
  f_bossx1 f_bossx
          
  f_bossy1 f_bossy
      
  end 
       
      
  if (f_bossy1 f_bossx1 11then 
          f_bossy1 
  f_bossx1 11
      
  end 
       
      local n_count 
  getn(tbMapGoldBoss); 
      
  local tab_Content = {} 
      for 
  f_bossx1f_bossy1 do 
          
  tinsert(tab_Content, {tbMapGoldBoss[i][1], findgoldboss_Step2, {i}}); 
      
  end 
      tinsert
  (tab_Content, {"Tho¸t./OnCancel"}); 
      
  CreateNewSayEx("T×m kiÕm Boss §¹i Hoµng Kim"tab_Content); 
  --    
  Say(NpcNamegetn(tab_Content), tab_Content); 
  end 
  function findgoldboss_Step2(nId
      
  local tb = {}; 
      for 
  i=2,getn(tbMapGoldBoss[nId]),do 
          
  local npcidxtab GetMapNpcWithName(tbMapGoldBoss[nId][i+1], tbMapGoldBoss[nId][1]); 
          if 
  npcidxtab == nil then 
                  nNPCCount 
  0
          else 
              
  nNPCCount getn(npcidxtab); 
          
  end
          for 
  1nNPCCount do  
              
  xysubworld GetNpcPos(npcidxtab[j]);  
              
  m,n,floor(x/32),floor(y/32),SubWorldIdx2ID(subworld); 
              
  tinsert(tb,{tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]",findgoldboss_Step3,{m.."-"..n.."-"..k}}); 
          
  end
      
  end
      
  strTittle "T×m thÊy cao thñ vâ l©m "..tbMapGoldBoss[nId][1].." t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y:"
      
  tinsert(tb,{"Quay l¹i.",findgoldboss}); 
      
  tinsert(tb,{"Tho¸t./OnCancel"}); 
      
  CreateNewSayEx(strTittletb); 
   --   
  Say(strTittle,getn(tb),tb
  end 
  function findgoldboss_Step3(nStr
      
  local szICode lib:Split(nStr"-"); 
  --    
  Msg2Player(szICode[3].."-"..floor(szICode[1]/8) .."-"..floor(szICode[2]/16)) 
      
  local Map szICode[3
      
  local xPos tonumber(floor(szICode[1])) 
      
  local yPos tonumber(floor(szICode[2])) 
      
  NewWorld(Map,xPos,yPos)  
      
  SetFightState(1
  end 

  function OnCancel() 
  end 
  Hàm này chỉ để tìm 11 con boss từ Đường Bất Nhiễm tới Hàn Ngu Dốt và mình add vào thần hành phù để khỏi bị xung đột với hàm trên tìm 12 con boss đầu.
  Cách fix tạm thời của newbie, Hóng cao nhân gom chung vào 1 file.
  Khách viếng thăm hãy cùng dragonzap89 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 9. #19
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  424
  Thanks
  30
  Thanked 174 Times in 77 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  thử đi nha, chắc là work
  Code:
  function findgoldboss(f_bossx,f_bossy)
  	f_bossx1 = f_bossx;
  	f_bossy1 = f_bossy;
   
  	if not f_bossx1 or not f_bossy1 or f_bossx1 <= 0 or f_bossy1 <= 0 then
  		Talk(1,"","Bug index table!!!!!!!!!!") 
  		return 
  	end
  
    	local n_count = getn(tbMapGoldBoss);
    	local tab_Content = {}
    	for i = f_bossx1, f_bossy1 do
      		tinsert(tab_Content, {tbMapGoldBoss[i][1], findgoldboss_Step2, {i}});
    	end
  
  	if f_bossx1 >= 13 then 
    		 tinsert(tab_Content, {"Tho¸t./OnCancel"});
  	else
  		tinsert(tab_Content,{"Trang tiÕp theo",findgoldboss,{13,getn(tbMapGoldBoss)} });
  	end
  
    	CreateNewSayEx("T×m kiÕm Boss §¹i Hoµng Kim", tab_Content);
  end
  Khách viếng thăm hãy cùng hoivegame xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai có script chuyển phái linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-07-15, 02:12 PM
 2. [JX] Ai có script Chuyển phái Linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-05-15, 10:11 AM
 3. [JX] Xin Giúp Đỡ Về Script Jx Linux Chuyển Sinh Không Resat Level
  Bởi bthhhz trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-15, 05:17 PM
 4. [KT] Xin script gọi boss hỏa kỳ lân như vng?
  Bởi VNGameZoneVN trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 29
  Bài viết cuối: 29-06-12, 04:19 PM
 5. [KT] Script gọi boss bằng câu hồn ngọc cao
  Bởi ICarus trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 02-02-12, 10:47 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:12 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.