Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 17 của 17
 1. #11
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  3
  Thanks
  21
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Icon8 Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Mình là newbie mới cài server của bác yonex chơi, chưa biết add vào đâu, bác dungtnut hướng dẫn người mới như mình cách add được không? 2 dòng code này chép vào file nào? Cảm ơn bạn.
  Khách viếng thăm hãy cùng dichduon xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #12
  Thành Viên GameZone
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  330
  Thanks
  31
  Thanked 55 Times in 49 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Mình thì lại chuyển all boss về ba lăng huyện. Đỡ phải mất công tìm
  Khách viếng thăm hãy cùng bincute1 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #13
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  175
  Thanks
  48
  Thanked 21 Times in 14 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Bạn cho mình hỏi tại sao script này không hiện tất cả boss trong list mà hiện có 12 con đầu tiên vậy? Thanks
  Khách viếng thăm hãy cùng xnickx82 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #14
  Thành Viên dongmau's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Đang ở
  Việt Nam
  Bài viết
  228
  Thanks
  88
  Thanked 42 Times in 38 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi xnickx82 [Only registered and activated users can see links. ]
  Bạn cho mình hỏi tại sao script này không hiện tất cả boss trong list mà hiện có 12 con đầu tiên vậy? Thanks
  12 tên boss :3 chọn 1 con sẽ xuất ra các tọa độ của boss đó :3
  https://www.facebook.com/bloodheronth

 5. #15
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  175
  Thanks
  48
  Thanked 21 Times in 14 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dongmau [Only registered and activated users can see links. ]
  12 tên boss :3 chọn 1 con sẽ xuất ra các tọa độ của boss đó :3
  trong list của script là 22 con boss nha bạn. nhưng mà chỉ có hiện tên 12 con đầu tiên thui. bạn coi lại xem.
  Khách viếng thăm hãy cùng xnickx82 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 6. #16
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Funabashi, Chiba, Japan
  Bài viết
  399
  Thanks
  293
  Thanked 130 Times in 41 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Code này dựa trên tên boss mà tìm. Tức tên NPC, ở sv linux V3 lúc đó mình nghịch thì tên boss như vậy còn các sever các bạn tên NPC Boss có thể khác, cái v3 lúc đó cứ 1 tiếng ra boss 1 lần nhiều boss nên mới viết cái này để phi đến cho dễ.
  [Only registered and activated users can see links. ]

 7. #17
  Thành Viên nguyennhuloi's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  100
  Thanks
  115
  Thanked 38 Times in 31 Posts

  Ðề: [Linux]Script tự tìm và dịch chuyển đến nơi boss hoàng kim

  Trích dẫn Gửi bởi dungtnut [Only registered and activated users can see links. ]
  fix lại code cho anh em xài
  PHP Code:
  Include("\\script\\global\\findboss.lua")
  function 
  TimBoss()
      
  findgoldboss(1,12)
  end 
  PHP Code:
  IncludeLib("SETTING")
  Include(
  "\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua")
  Include(
  "\\script\\activitysys\\functionlib.lua")

  tbMapGoldBoss = {
  {
  "Cæ B¸ch","Phï Dung ®éng",202,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Gi¸c §¹i S­","Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"Thanh khª ®éng",198,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng Phi YÕn""Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Lam Y Y","Vò L¨ng ®éng",199,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Linh Phiªu""Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Yªn HiÓu Tr¸i""Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "M¹nh Th­¬ng L­¬ng","Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"Sa M¹c s¬n  ®éng 2",226,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Gia LuËt TÞ Ly""L­ìng Thñy ®éng",181,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§¹o Thanh Ch©n Nh©n","Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"M¹c Cao QuËt",340,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "TuyÒn C¬ Tö""T©y S¬n ®¶o",342,"Phi Thiªn ®éng",204,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "V­¬ng T¸","Vò L¨ng ®éng",199,"Phï Dung ®éng",202,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "HuyÒn Nan §¹i S­","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§­êng BÊt NhiÔm""Tr­êng B¹ch s¬n Nam",321,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "B¹ch Doanh Doanh""Thanh khª ®éng",198,"Sa m¹c ®Þa biÓu",224,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i""T©y S¬n ®¶o",342,"D­¬ng Trung ®éng",205,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Chung Linh Tó""Phi Thiªn ®éng",204,"V« Danh ®éng",203,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµ Nh©n Ng·""Nh¹n Th¹ch ®éng",10,"L­ìng Thñy ®éng",181,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "§oan Méc DuÖ""Phong L¨ng ®é",336,"S¬n B¶o ®éng",76,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Tõ §¹i Nh¹c""M¹c B¾c Th¶o Nguyªn",341,"Vò L¨ng ®éng",199,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh Liªn Tö","Tr­êng B¹ch s¬n B¾c",322,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Thanh TuyÖt S­ Th¸i","Sa M¹c s¬n  ®éng 1",225,"Sa M¹c s¬n  ®éng 3",227,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  {
  "Hµn Ngu Dèt","Phong L¨ng ®é",336,"Kho¶ Lang ®éng",75,"T­¬ng D­¬ng",78,"Ph­îng T­êng",1,"Thµnh §«",11,"D­¬ng Ch©u",80,"BiÖn Kinh",37,"§¹i Lý",162,"L©m An",176},
  }

  function 
  findgoldboss(f_bossx,f_bossy)
      if (
  not f_bossxthen
          f_bossx1 
  1;
          
  f_bossy1 12;
      else
          
  f_bossx1 f_bossx;
          
  f_bossy1 f_bossy;
      
  end
      
      
  if (f_bossy1 f_bossx1 11then
          f_bossy1 
  f_bossx1 11;
      
  end
      
      local n_count 
  getn(tbMapGoldBoss);
      
  local tab_Content = {}
      for 
  f_bossx1f_bossy1 do
          
  tinsert(tab_Content, {tbMapGoldBoss[i][1], findgoldboss_Step2, {i}});
      
  end
      tinsert
  (tab_Content, {"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx("T×m kiÕm Boss §¹i Hoµng Kim"tab_Content);
  --    
  Say(NpcNamegetn(tab_Content), tab_Content);
  end
  function findgoldboss_Step2(nId)
      
  local tb = {};
      for 
  i=2,getn(tbMapGoldBoss[nId]),do
          
  local npcidxtab GetMapNpcWithName(tbMapGoldBoss[nId][i+1], tbMapGoldBoss[nId][1]);
          if 
  npcidxtab == nil then
                  nNPCCount 
  0;
          else
              
  nNPCCount getn(npcidxtab);
          
  end;
          for 
  1nNPCCount do 
              
  xysubworld GetNpcPos(npcidxtab[j]); 
              
  m,n,floor(x/32),floor(y/32),SubWorldIdx2ID(subworld);
              
  tinsert(tb,{tbMapGoldBoss[nId][1].."-"..tbMapGoldBoss[nId][i].."["..m.."-"..n.."]",findgoldboss_Step3,{m.."-"..n.."-"..k}});
          
  end;
      
  end;
      
  strTittle "T×m thÊy cao thñ vâ l©m "..tbMapGoldBoss[nId][1].." t¹i c¸c vÞ trÝ sau ®©y:";
      
  tinsert(tb,{"Quay l¹i.",findgoldboss});
      
  tinsert(tb,{"Tho¸t./OnCancel"});
      
  CreateNewSayEx(strTittletb);
  --    
  Say(strTittle,getn(tb),tb)
  end
  function findgoldboss_Step3(nStr)
      
  local szICode lib:Split(nStr"-");
  --    
  Msg2Player(szICode[3].."-"..floor(szICode[1]/8) .."-"..floor(szICode[2]/16))
      
  local Map szICode[3]
      
  local xPos tonumber(floor(szICode[1]))
      
  local yPos tonumber(floor(szICode[2]))
      
  NewWorld(Map,xPos,yPos
  --    
  SetFightState(1)
  end

  function OnCancel()
  end 
  cái này thì trên list nó cho ra danh sách 12 con boss đầu tiên tức là danh sách sẽ từ Cổ Bách đến Huyền Nan còn từ con thứ 13 đến 22 không hiển thị.
  vậy bác nào cho em hỏi cách tách danh sách boss từ con 13 đến 22 ra trang sau như thế nào ạ
  hay là sửa cái này findgoldboss(1,12) ạ
  Lần sửa cuối bởi nguyennhuloi, ngày 10-01-17 lúc 10:40 PM.
  Mới tập tành mong mọi người giúp đỡ nhiều!

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2

Các Chủ đề tương tự

 1. [JX] Ai có script chuyển phái linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-07-15, 02:12 PM
 2. [JX] Ai có script Chuyển phái Linux cho xin!
  Bởi tapdevjxlinux trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-05-15, 10:11 AM
 3. [JX] Xin Giúp Đỡ Về Script Jx Linux Chuyển Sinh Không Resat Level
  Bởi bthhhz trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-15, 05:17 PM
 4. [KT] Xin script gọi boss hỏa kỳ lân như vng?
  Bởi VNGameZoneVN trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 29
  Bài viết cuối: 29-06-12, 04:19 PM
 5. [KT] Script gọi boss bằng câu hồn ngọc cao
  Bởi ICarus trong diễn đàn Scripts
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 02-02-12, 10:47 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:24 AM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.