hút tiền người khác là tội ác, người ta toàn làm lương dưới 5 triệu đi hút máu thì người ta sống sao