Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3
Kết quả 21 đến 27 của 27

Chủ đề: Lua in TLBB

 1. #21
  Thành Viên caovanthanh22's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  170
  Thanks
  77
  Thanked 31 Times in 18 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  bác Sói ghi chú cái phần skill boss của script lua rất rõ ràng ^^.... dể hiểu... nhưng mình cũng ko thông dc ^^... làm đi làm lại hồi năm 2015 ^^... đã bất lực nay đọc lại làm cũng ko dc ^^... vãi ngu... ^^... ai nói lấy cần cù bù dc thông minh ^^.... vãi... trình độ độ bây giờ giá cả khá đắt đỏ.... ^^...
  Khách viếng thăm hãy cùng caovanthanh22 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 2. #22
  Thành Viên
  Ngày tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  230
  Thanks
  50
  Thanked 83 Times in 60 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Làm cái gi không được thì ghi lên ai đi qua lại sẽ chỉ 1 it gôm lại là dc thôi
  Khách viếng thăm hãy cùng shinno xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 3. #23
  Thành Viên caovanthanh22's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  170
  Thanks
  77
  Thanked 31 Times in 18 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Code nó zầy nè ^^..... mình vài ý kiến thêm zầy nè ^^... mong các moder hướng dẫn dùm mình...
  Theo cấu trúc thì y chang như Sói đã hướng dẫn rùi đó ( ko biết có sai sót nơi mô) ^^!
  Nhưng về áp dụng vào thực tế ko biết có chính xát chưa ^^...
  Như skill của các môn phái có cần phải chỉnh lại dạng ko môn phái, AIScript để là 0 hay -1, skill đầu môn phái có cần áp vào đây hay mình áp bên AIScript....

  PHP Code:
  -- NPC Minh Giáo

  x002115_g_ScriptId
  =002115

  x002115_g_Skill_1
  =2012    --Thôi tâm chß·ng
  x002115_g_Skill_1_ph
  =0
  x002115_g_Skill_1_time
  =1
  x002115_g_Skill_2
  =241    --buff ngoÕi công hµ th¬
  x002115_g_Skill_2_ph
  =305000
  x002115_g_Skill_2_time
  =2
  x002115_g_Skill_3
  =246    --buff nµi công hµ th¬
  x002115_g_Skill_3_ph
  =305000
  x002115_g_Skill_3_time
  =3
  x002115_g_Skill_4
  =2013    --buff 30 höa th¥n hÕ phàm
  x002115_g_Skill_4_ph
  =1800000
  x002115_g_Skill_4_time
  =4
  x002115_g_Skill_5
  =2014    --buff quì hoa hß¾ng dß½ng
  x002115_g_Skill_5_ph
  =605000
  x002115_g_Skill_5_time
  =5
  x002115_g_Skill_6
  =2015    --buff th¥n duong vô cñc
  x002115_g_Skill_6_ph
  =180000
  x002115_g_Skill_6_time
  =6
  x002115_g_Skill_7
  =2016    --buff nµ phát xung quan
  x002115_g_Skill_7_ph
  =305000
  x002115_g_Skill_7_time
  =7
  x002115_g_Skill_8
  =2017    --viêm long vô song
  x002115_g_Skill_8_ph
  =30000
  x002115_g_Skill_8_time
  =8
  x002115_g_Skill_9
  =615    --ð¦u chuy¬n tinh vi
  x002115_g_Skill_9_ph
  =10000
  x002115_g_Skill_9_time
  =9
  x002115_g_Skill_10
  =2019    --thüy yªm th¤t quân
  x002115_g_Skill_10_ph
  =12000
  x002115_g_Skill_10_time
  =10
  x002115_g_Skill_11
  =2020    --höa thiêu xích bích
  x002115_g_Skill_11_ph
  =12000
  x002115_g_Skill_11_time
  =11
  x002115_g_Skill_12
  =2021    --höa di¬m liên hoàng träm
  x002115_g_Skill_12_ph
  =25000
  x002115_g_Skill_12_time
  =12
  x002115_g_Skill_13
  =2022    --huyªt chiªn bát thß½ng
  x002115_g_Skill_13_ph
  =70000
  x002115_g_Skill_13_time
  =13
  x002115_g_Skill_14
  =2023    --thiên höa nhiên khung
  x002115_g_Skill_14_ph
  =60000
  x002115_g_Skill_14_time
  =14
  x002115_g_Skill_15
  =2024    --ði¬m huy®t
  x002115_g_Skill_15_ph
  =120000
  x002115_g_Skill_15_time
  =15
  x002115_g_Skill_16
  =2025    --ph¥n di¬m nhi¬u thân
  x002115_g_Skill_16_ph
  =90000
  x002115_g_Skill_16_time
  =16
  x002115_g_Skill_17
  =2026    --ð¸a ngøc höa
  x002115_g_Skill_17_ph
  =120000
  x002115_g_Skill_17_time
  =17
  x002115_g_Combat_Flag
  =5
  --------------------------------------
  x002115_g_NpcChat = {
  "ai sþ ai #64",
  "#70 nÕp mÕng ði",
  "kèo th½m ðây #80",
  "ngÑa mình à #81",
  "vãi ðÕn chßa #14",
  "#18#18 chuy®n gì ðây",
  "sþ quá ði #9",
  "#15#15",
  "#86",
  "#22#22",
  "chém #22",
  "tém #15",
  "#9 ¨m thôi",
  "càng quét thôi #18",
  "#16 ðánh ðánh",
  "^^ chiªn thôi",
  }
  ------------------------------
  x002115_g_NpcChat1 = {
  "Uhm Uhm #6",
  "ðúng là #97",
  "#29 z¶i ½i #3",
  "#21 ð½n giän là v§y #2",
  "#71#71#71",
  "#85",
  "#38#38",
  "ðßþc #31#31",
  "#89",
  "#7",
  "#7 ðâu m¤t r°i",
  "#31 rãnh ru°i",
  "#6 :))",
  "#29 ",
  "#7 chÕy mau th§t",
  }
  --------------------------------
  x002115_g_NpcChat2 = {
  "xong 1 em #1",
  "t® quá ði #21",
  "#63 em nào tiªp theo ðây",
  "#78 tÕm bi®t #78",
  "#24 ði g§p mÕnh bà là v×a",
  "#87",
  "#100#100",
  "#2",
  "#2 yeat",
  "#2 không t® #3",
  "#24 woa",
  "sß¾ng #3",
  }
  ---------------------------------
  x002115_g_NpcChat3 = {
  "#9#9",
  "#21",
  "#74#74#74",
  "#37",
  "#73#73",
  "#11",
  "#20",
  "#30",
  "#51",
  "#12",
  "#13",
  "vãi ðÕn",
  ":))",
  "lên bøi",
  "lên vîa",
  }
  nNpcChat x002115_g_NpcChat[randomgetn(x002115_g_NpcChat) )]
  nNpcChat1 x002115_g_NpcChat1[randomgetn(x002115_g_NpcChat1) )]
  nNpcChat2 x002115_g_NpcChat2[randomgetn(x002115_g_NpcChat2) )]
  nNpcChat3 x002115_g_NpcChat3[randomgetn(x002115_g_NpcChat3) )]
  --------------------------------------
  --
  thao tác monster khi g÷i ra
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnInit(sceneId,selfId)
      
  x002115_ResetMyAI(sceneId,selfId)
  end
  --------------------------------------
  --
  Check monster in time
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnHeartBeat(sceneId,selfId,nTick)
      if 
  LuaFnIsCharacterLiving(sceneId,selfId)~=1 then
          
  return
      
  end
      
  if MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag)==0 then
          
  return
      
  end
      x002115_UseMySkill
  (sceneId,selfId,nTick)
  end
  --------------------------------------
  --
  b¡t ð¥u chiªn ð¤u
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnEnterCombat(sceneId,selfId,enmeyId)
      
  x002115_ResetMyAI(sceneId,selfId)
      
  LuaFnNpcChat(sceneIdselfId0,nNpcChat)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag,1)
  end
  --------------------------------------
  --
  trÕng thái hòa bình
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnLeaveCombat(sceneId,selfId)
      
  x002115_ResetMyAI(sceneId,selfId)
      
  LuaFnNpcChat(sceneIdselfId0,nNpcChat1)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag,1)
  end
  --------------------------------------
  --
  giªt nÕn nhân
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnKillCharacter(sceneId,selfId,targetId)
      
  LuaFnNpcChat(sceneIdselfId0,nNpcChat2)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag,1)
  end
  --------------------------------------
  --
  chªt
  --------------------------------------
  function 
  x002115_OnDie(sceneId,selfId,killerId)
      
  LuaFnNpcChat(sceneIdselfId0,nNpcChat3)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag,1)
  end
  --------------------------------------
  --
  reset thuµc tính
  --------------------------------------
  function 
  x002115_ResetMyAI(sceneId,selfId)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_1_time,x002115_g_Skill_1_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_2_time,x002115_g_Skill_2_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_3_time,x002115_g_Skill_3_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_4_time,x002115_g_Skill_4_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_5_time,x002115_g_Skill_5_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_6_time,x002115_g_Skill_6_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_7_time,x002115_g_Skill_7_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_8_time,x002115_g_Skill_8_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_9_time,x002115_g_Skill_9_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_10_time,x002115_g_Skill_10_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_11_time,x002115_g_Skill_11_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_12_time,x002115_g_Skill_12_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_13_time,x002115_g_Skill_13_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_14_time,x002115_g_Skill_14_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_15_time,x002115_g_Skill_15_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_16_time,x002115_g_Skill_16_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_17_time,x002115_g_Skill_17_ph)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Combat_Flag,0)
  end
  --------------------------------------
  --
  dùng skill
  --------------------------------------
  function 
  x002115_UseMySkill(sceneId,selfId,nTick)
      
  local Skill_1=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_1_time)
      
  local Skill_2=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_2_time)
      
  local Skill_3=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_3_time)
      
  local Skill_4=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_4_time)
      
  local Skill_5=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_5_time)
      
  local Skill_6=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_6_time)
      
  local Skill_7=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_7_time)
      
  local Skill_8=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_8_time)
      
  local Skill_9=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_9_time)
      
  local Skill_10=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_10_time)
      
  local Skill_11=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_11_time)
      
  local Skill_12=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_12_time)
      
  local Skill_13=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_13_time)
      
  local Skill_14=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_14_time)
      
  local Skill_15=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_15_time)
      
  local Skill_16=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_16_time)
      
  local Skill_17=MonsterAI_GetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_17_time)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_1_time,Skill_1-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_2_time,Skill_2-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_3_time,Skill_3-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_4_time,Skill_4-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_5_time,Skill_5-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_6_time,Skill_6-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_7_time,Skill_7-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_8_time,Skill_8-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_9_time,Skill_9-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_10_time,Skill_10-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_11_time,Skill_11-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_12_time,Skill_12-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_13_time,Skill_13-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_14_time,Skill_14-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_15_time,Skill_15-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_16_time,Skill_16-nTick)
      
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_17_time,Skill_17-nTick)
      if 
  Skill_1<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_1,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_1_time,x002115_g_Skill_1_ph)
      
  end
      
  if Skill_2<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_2,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_2_time,x002115_g_Skill_2_ph)
      
  end
      
  if Skill_3<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_3,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_3_time,x002115_g_Skill_3_ph)
      
  end
      
  if Skill_4<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_4,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_4_time,x002115_g_Skill_4_ph)
      
  end
      
  if Skill_5<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_5,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_5_time,x002115_g_Skill_5_ph)
      
  end
      
  if Skill_6<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_6,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_6_time,x002115_g_Skill_6_ph)
      
  end
      
  if Skill_7<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_7,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_7_time,x002115_g_Skill_7_ph)
      
  end
      
  if Skill_8<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_8,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_8_time,x002115_g_Skill_8_ph)
      
  end
      
  if Skill_9<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_9,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_9_time,x002115_g_Skill_9_ph)
      
  end
      
  if Skill_10<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_10,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_10_time,x002115_g_Skill_10_ph)
      
  end
      
  if Skill_11<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_11,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_11_time,x002115_g_Skill_11_ph)
      
  end
      
  if Skill_12<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_12,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_12_time,x002115_g_Skill_12_ph)
      
  end
      
  if Skill_13<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_13,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_13_time,x002115_g_Skill_13_ph)
      
  end
      
  if Skill_14<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_14,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_14_time,x002115_g_Skill_14_ph)
      
  end
      
  if Skill_15<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_15,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_15_time,x002115_g_Skill_15_ph)
      
  end
      
  if Skill_16<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_16,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_16_time,x002115_g_Skill_16_ph)
      
  end
      
  if Skill_17<=0 then                                                                        
          local x
  ,y=GetWorldPos(sceneId,selfId)                                                    
          
  LuaFnUnitUseSkill(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_17,x,y,0,1)                        
          
  MonsterAI_SetIntParamByIndex(sceneId,selfId,x002115_g_Skill_17_time,x002115_g_Skill_17_ph)
      
  end
  end 
  sửa lần tiếp theo 11h 27p ngày 9/3/2016
  Lần sửa cuối bởi caovanthanh22, ngày 03-09-16 lúc 11:27 AM.
  Khách viếng thăm hãy cùng caovanthanh22 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

 4. #24
  Thành Viên Dark.Hades's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  cd /tmp/
  Bài viết
  592
  Thanks
  203
  Thanked 460 Times in 129 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Tiện bài về script thì trước khi hỏi e xin share site hỗ trợ các bác viết script lua 4.0 cho TLBB phía Server(client có thể tham khảo, vì hình như client là 5.x thì phải)

  https://www.lua.org/manual/4.0/manual.html

  Trang này có đầy đủ hàm mà phía server có thể sử dụng để phát triển thêm. E dùng nó để code mấy cái luyện hồn và item này nọ chuẩn FPT 90% ko cần phải viết cả đống dòng liệt kê ID item.  Câu hỏi:

  Bác nào biết toàn bộ hàm mà Game.exe có thể đọc được cho tới thời điểm hiện tại không?
  Vì mò theo search phê quá, muốn tìm mấy hàm như kiểm tra vị trí của item trong tay nải ở pos bao nhiêu, itemID này có bao nhiêu cái trong tay nải,....
  Launch Auto Update, Website, Cài VPS, Script GiftCode chuẩn FPT:
  http://fb.com/dark.hades.1102

 5. #25
  Super Moderator Sói Đẹp Trai's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  3,919
  Thanks
  368
  Thanked 3,782 Times in 1,369 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Trích dẫn Gửi bởi Dark.Hades Xem bài viết
  Tiện bài về script thì trước khi hỏi e xin share site hỗ trợ các bác viết script lua 4.0 cho TLBB phía Server(client có thể tham khảo, vì hình như client là 5.x thì phải)

  https://www.lua.org/manual/4.0/manual.html

  Trang này có đầy đủ hàm mà phía server có thể sử dụng để phát triển thêm. E dùng nó để code mấy cái luyện hồn và item này nọ chuẩn FPT 90% ko cần phải viết cả đống dòng liệt kê ID item.  Câu hỏi:

  Bác nào biết toàn bộ hàm mà Game.exe có thể đọc được cho tới thời điểm hiện tại không?
  Vì mò theo search phê quá, muốn tìm mấy hàm như kiểm tra vị trí của item trong tay nải ở pos bao nhiêu, itemID này có bao nhiêu cái trong tay nải,....
  View Hex xem thím. Chịu khó mò mấy cái param đằng sau, chỉ có tên hàm thôi. Cái file Server trong linux đó
  心が変われば、態度が変わる。
  態度が変われば、行動が変わる。
  行動が変われば、習慣が変わる。
  習慣が変われば、人格が変わる。
  人格が変われば、運命が変わる。
  運命が変われば、人生が変わる。

 6. #26
  Thành Viên Dark.Hades's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Đang ở
  cd /tmp/
  Bài viết
  592
  Thanks
  203
  Thanked 460 Times in 129 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Trích dẫn Gửi bởi Sói Đẹp Trai Xem bài viết
  View Hex xem thím. Chịu khó mò mấy cái param đằng sau, chỉ có tên hàm thôi. Cái file Server trong linux đó
  Phía client ấy, chứ sv e biết trò này rồi :3
  Tính dùng search check từng hàm xem nó live hay ko mà khoai qá, interface từ 2011 đổ lên nhiều hàm hay mà ko xài đc
  Launch Auto Update, Website, Cài VPS, Script GiftCode chuẩn FPT:
  http://fb.com/dark.hades.1102

 7. #27
  Super Moderator Sói Đẹp Trai's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  3,919
  Thanks
  368
  Thanked 3,782 Times in 1,369 Posts

  Ðề: Lua in TLBB

  Thử hex cái dll xem. Bin mới nó có cái LuaPlus.dll đó. Muốn chi tiết hơn thì ném thử vào visual debug thử
  心が変われば、態度が変わる。
  態度が変われば、行動が変わる。
  行動が変われば、習慣が変わる。
  習慣が変われば、人格が変わる。
  人格が変われば、運命が変わる。
  運命が変われば、人生が変わる。

 8. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến Sói Đẹp Trai vì bài viết này !

  Dark.Hades (24-01-17)

 

 
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3

Các Chủ đề tương tự

 1. [TLBB] Ai share cho mình 1 sever tlbb hay và giống với tlbb hiện nay được hem
  Bởi toloveru trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 15-06-12, 07:43 PM
 2. [TLBB] Hướng dẫn sưa lỗi tlbb Server TLBB UPLOAD BY HAHOANG
  Bởi manhulong trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-06-12, 04:09 PM
 3. Xin hướng dẫn đưa tlbb lên online và cách tạo acc với web tlbb
  Bởi duongst1 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-07-11, 10:22 PM
 4. Ai có tlbb bản full TLBB 1.0 việt hoá share dùm em ^^
  Bởi hoangtoa7 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-01-11, 08:48 PM
 5. lỗi giải nén bộ SV TLBB khi cài TLBB offline
  Bởi dongthaison123 trong diễn đàn Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 06-01-11, 09:23 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:44 PM.
vBulletin®, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
CLBGamesVN không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.