Như tiêu đề,đang nghịch sv Conquer mà chẳng có chút thông tin hướng dẫn nào cả....Ai pro về game này chỉ mình cái nhé .....Thank limit ^^