Lỗi như hình, xin cao nhân chỉ giáo, sài từ link này [Only registered and activated users can see links. ]
SV chạy ngon lành, nhưng client thì ko chịu chạy
[Only registered and activated users can see links. ]