Bác nào còn giữ client 210 ko vậy ?
Link die mất r -_-
Bác nào còn thì share cho e với nhé.
Thank