Mình đang tập tành cài Server mà vướng cái đoạn checksum cho client.
Ở trên Server mình config hotuk.ini như sau cho đoạn checksum
*CONNECT_CLIENT_CODE 1
*CLSAFE_CODE 1
*DISCONNECT_CLIENT_BADCODE 1
*DISCONNECT_CLSAFE_CODE 1
*CL_PROTECT 1

Và toàn bộ những cái liên quan đến GM trong file hotuk mình cũng đã // nó đi rồi.
Đồng thời mình copy file hotuk.ini này vào client và chạy vào Game.
Nhưng mà vào bằng client đã copy hotuk qua hay vào bằng client khác vẫn vào game bình thường.

NHư vậy là nó chưa có checksum được gì hết.
Mong các cao thủ ra tảy chỉ bảo.

Xin cảm ơn.