Hãy làm phép tính sau 1 + (1 x 2) = ? và nhập kết quả vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký thành viên