PDA

View Full Version : huong dan RegAccvanluat1991
06-03-11, 12:35 AM
Mấy cais nạy mình tự mò nếu sai chỗ nào mấy pác đừng chém nha

Đầu tiên mấy bạn down server của Sir.Thanh Share :
sau đó down cái Xampp về:
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
và cái database va web regacc cho game:
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
ok !! download xong các bạn tiên hành cài Xampp
nhớ khợi động Apache va mySql:
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
tiếp theo vao thư mục vừa cài đặt Xapp (vd o máy tôi là "E:\xampp\htdocs" )
tạo một thư mục RegaccWOK.
giải nen cai web regacc ra va coppy vào thư mục RegaccWOK.

tiếp theo là cofig web:
các ban mở lần lượt các file :action2.php regchk1.php self.php
tìm dòng:
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
sửa lại :
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
ok vậy là xong phần config:
giờ tới phần tạo database :
bạn vao web gõ <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
các bạn tạo lần lượt 3 database :account,gmdb,wok.
đây mình làm mẫu 1 cái account .2 cái còn lại các bạn tự làm nha:
xem hình:
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

chon thẻ SQL:
vào thư mục E:\xampp\htdocs\RegAcc
mở cái account.sql lên coppy và pase vào :
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

chọn "go"
như vậy là xong cái account
các bạn chọn như hình đê tiếp tục 2 cái còn lại
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
tiếp theo vào sever game config lại các file:
lzwlwok\data\config\cache\浪子网络1046.ini
lzwlwok\data\config\dominator\浪子网络1046.ini
sửa dòng db_name =wok
user=root
psd =(để trống nếu không đặt pass)
còn file:

lzwlwok\data\config\login\login.ini
chỉ cần sửa lại psd =(để trống nếu không đặt pass)
.
ok vay giờ chỉ cân chạy server và vào web gõ <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
đăng ki acc và chơi thôi.:P

manhhung86
06-03-11, 11:35 AM
bài viết rất hay .thanks .