PDA

View Full Version : Unpack ClientKakarot96
17-11-10, 09:54 PM
tuỳ chỉnh lại định dạng ngày tháng năm trong window thành dd/mm/yyyy hoặc giờ china
unpack dựa trên filelist.pak
link
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
công của anh Thái Hoà :P chỉ pub thôi