PDA

View Full Version : cho em hỏi về server tình huynh đệ chútthanhdiemsadec
02-08-10, 01:35 PM
xin hỏi mấy a cách sữa tên gm và chức năng gm ở đâu og npc nào. xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều

benop001
02-08-10, 01:40 PM
startup_remix file này trong thư mục script nè :D:D

tungpro102
02-08-10, 01:43 PM
xin hỏi mấy a cách sữa tên gm và chức năng gm ở đâu og npc nào. xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều
1/ Sửa tên GM:
vào server -> script mở file Startup_remix edit lại tên gm trong đó ( vĩ dụ "admin,99" sửa thành "tenban,99" và vào game đặt tên nhân vật là tenban )
2/ Sửa chức năng GM
server - folder script mở file manager để sửa chức năng GM ( khuyến cáo biết lua thì hãy edit ko bít thì đừng edit )
3/ Chức năng GM tùy vào server : có thể ở npc phan tang chuyen nhan hoặc ở bảng skill ( Tình hinh đệ hình như ở bản skill )
-------------------------------- Goodluck -----------------------------------------
Lần sau chú ý post sang box help nhé :D

thanhdiemsadec
02-08-10, 04:47 PM
thank ban nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thank rat nhieu :D:D:D

tungpro102
02-08-10, 05:11 PM
thank ban nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thank rat nhieu :D:D:D
thank thì click vào nút thank ý ( lần sau nhớ chú ý post bài đúng box nhé ) :D

Sir.THÀNH™
02-08-10, 06:25 PM
bạn vào
Server -> Script -> starup_mix -> chọn hàng TENADMIN (" ....) Sửa thành tên bạn muốn.