PDA

View Full Version : AI giúp dùm cái lỗi nàybenop001
30-07-10, 07:25 PM
hjx bt mọi ngày vẫn chạy sever BT hum nay chạy sever chạy đến bishop thì nó dừng lại và đứng yên :((
ãnh nè :((:((

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


pác nào giúp dùm

Mr.Phát
30-07-10, 08:05 PM
bạn xài IP 192.168.1.33 à ? assssssssssssssssssssssssssssssss

benop001
30-07-10, 08:12 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Mr.Phát
31-07-10, 01:25 PM
....................... .

Công Quốc
31-07-10, 02:07 PM
bạn vào Tab ServerList trong Databases account xem có đúng thông số chưa?