PDA

View Full Version : Lỗi này là gì??? help mìnhtoonlt
30-07-10, 07:04 PM
mình DOWN SERVER và CLIENT của OHISHU về chơi.
nhưng khi vô Map BA LANG HUYỆN thì nó đen thui ah ...
chỉ thấy NPC và NHÂN VẬT thuui
mình lon ton đi đánh quái thử cũng hem được
xin hãy cho mình biết là lỗi gì và chỉ mình cách khắc phục:(([-O<

anduyx1
30-07-10, 07:09 PM
xem tên phai Maps.pak có giông trong package.ini ko

toonlt
30-07-10, 07:14 PM
xem tên phai Maps.pak có giông trong package.ini ko
giữa MAP và package khác nhau bạn ơi
package.ini là maps.pak
còn data la map.pak
vậy mình phải chỉnh lại giống package hay data vậy bạn
thân...

thaihoa91
30-07-10, 07:16 PM
giữa MAP và package khác nhau bạn ơi
package.ini là maps.pak
còn data la map.pak
vậy mình phải chỉnh lại giống package hay data vậy bạn
thân...

Miễn cho 2 bên package và data giống chung 1 tên là dc !

toonlt
30-07-10, 07:21 PM
Miễn cho 2 bên package và data giống chung 1 tên là dc !
vậy server no font china và có font china mình dùng client của VNG đều được hả bạn??
thông cảm hỏi hơi nhiều nha ... vì hơi cùi bắp[-O<~:>

thaihoa91
30-07-10, 08:09 PM
vậy server no font china và có font china mình dùng client của VNG đều được hả bạn??
thông cảm hỏi hơi nhiều nha ... vì hơi cùi bắp[-O<~:>

Chính xác 30 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr