PDA

View Full Version : Phần mềm winxp ảokiivotinh2
25-07-10, 07:43 AM
Ai có phần mềm winXp ảo không cho em link để chơi jx với máy nhà em lag wa' , chơi cứ giựt tưng

phuc9999
25-07-10, 07:54 AM
VMWare --> Win XP ---> XP ảo ;))

kiivotinh2
25-07-10, 07:58 AM
VMWare --> Win XP ---> XP ảo ;)) khong hỉu

kjmbialon
25-07-10, 08:34 AM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 2F%3Fsharekey%3D19e9ada686a0dba9ab1eab3e9fa335ca1a 7ccff093862889)

Passs : vn-zoom
Kính biếu sir
Cài đặt chỉ next-. next-> next- mở keygen ;)) lấy kêy-> finish ;)) quá dễ
Bạn down bản của mình về mà xài link megashare.vn nhanh lắm (xài mạng vn cực swong)

kiivotinh2
25-07-10, 08:57 AM
Bạn xứng đáng dc nhận 1 nút thank

Công Quốc
25-07-10, 09:01 AM
máy bạn chơi lag và giựt thì mình khuyên không nên cài win ảo? tốn thêm tài nguyên hệ thống thôi bạn à!

LàmGìĐểCóTiền
25-07-10, 09:02 AM
Nếu xài win 7 thì có phần mềm giả lập winxp rồi đó(Winxp Mode)