PDA

View Full Version : Cần giúp đỡ về bishop và MAC của sever TSBDggx1234
22-07-10, 02:12 PM
Mình dow sever thái sơn bắc đẩu về cài mà khi chay cai bishop thi` hien ra bảng lỗi hoài va cai Mã MAC thi` khi dùng JXstartup để nó tự tìm thì không có gì cả

Co ai có thể giúp mình không!!!

tungpro102
22-07-10, 03:00 PM
Mình dow sever thái sơn bắc đẩu về cài mà khi chay cai bishop thi` hien ra bảng lỗi hoài va cai Mã MAC thi` khi dùng JXstartup để nó tự tìm thì không có gì cả

Co ai có thể giúp mình không!!!
Mình tw nhìu mem cũng bị thế. Cài loopback là ok

Công Quốc
30-07-10, 06:48 PM
khuyên sài StartupPro by SangProNhat config tốt bạn ạ!