PDA

View Full Version : Lỗi bishopVIPGIALOC
22-07-10, 10:41 AM
Khi em đang chạy server đến đoạn Bishop thì nó báo lỗi.
Mặc dù user - pass đã đúng
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Zin Kull
22-07-10, 10:58 AM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

[S]ocola[S]an
22-07-10, 10:59 AM
Ip của modem zoom là vậy đó cha =)) =))

VIPGIALOC
22-07-10, 11:08 AM
Thế có cần sửa ip ko a :-s ...........................

tungpro102
22-07-10, 03:02 PM
Thế có cần sửa ip ko a :-s ...........................
Cài loopback là ok nếu là server DHAH