PDA

View Full Version : Help ME!ggx1234
21-07-10, 02:01 AM
Mình đang dùng sever SeverJxPro (FONT) nhưng mà ko biết link bộ hướng dẫn đầy đủ cùa sever nay nên làm hư suốt

Ai giúp mình với

HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~X(~X(

thaihoa91
21-07-10, 08:31 AM
Cài vẫn như bao JX Server khác ! Chỉ có pass sa trong SQL là để trống thui !