PDA

View Full Version : [Hỏi] Tài khoản trên trang http://www.heishou.com.cn/duyhaicx
06-01-18, 10:27 AM
Chắc là sai box nhưng mong mod thông cảm. Bác nào có tài khoản trên trang <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> không? cho mình mượn dùng 1 lần được không? hoặc chỉ mình cách đăng ký với