PDA

View Full Version : [PC GAMES] [PC] Rise Of The Tomb Raider 20 Years Celebration [Hành động|2017]mancheater
25-05-17, 07:24 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> ebration.png

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration là phiên bản đặc biệt của game hành động phiêu lưu Rise of the Tomb Raider phát triển bởi Crystal Dynamics, xuất bản bởi Microsoft Studios và Square Enix. Bản này bao gồm một nội dung chơi đơn mới "Blood Ties", chế độ khó khăn mới cho chiến dịch chính “Extreme Survivor”, chế độ zombie “Lara’s Nightmare”, chế độ chơi Co-op mới Endurance mode, hỗ trợ PlayStation VR cho PlayStation 4, bộ trang phục và súng "20 Year Celebration outfit and gun", 5 trang phục Lara cổ điển, và một bộ trang phục cùng với vũ khí lấy cảm hứng từ Tomb Raider III

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


OS: Windows 7 64bit
Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 5

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>