PDA

View Full Version : [PC GAMES] [PC] Ginger Beyond the Crystal [Đi cảnh|2016]uyenthong
30-10-16, 09:01 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Một thế giới bị phá hủy bởi một vụ nổ tinh thể, một mối đe dọa bí ẩn treo lơ lửng trên đầu người dân, và một nữ chúa người tạo ra một anh hùng. Đó là Ginger: Beyond the Crystal.Các thị trấn bị tàn phá và cư dân biến mất, nhưng vẫn còn một tia hi vọng le lói. Ginger phải tái thiết lập mối liên hệ với nữ chúa bằng cách thanh lọc các tinh thể bị hư rải rác khắp thế giới. Đây sẽ không phải một nhiệm vụ đơn giản. Thế giới đầy những cạm bẫy và kẻ thù suốt 15 bài chơi. May thay, bạn sẽ không đơn độc. Một số nhân vật sẽ giúp bạn có những khả năng đặc biệt để giúp giải những câu đố và đánh bại kẻ thù. Có ba thế giới để bạn và taigame.org khám phá, mỗi thế giới có những kẻ địch riêng và những bài chơi phụ vui nhộn để kiểm tra kĩ năng của bạn.

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1477412442

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1477412442

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1477412442

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


OS: Windows 7
Processor: Intel i3
Memory: 3 GB RAM
Graphics: nVidia 730 or equivalent
Storage: 8 GB available space


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 11

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>