PDA

View Full Version : [PC GAMES] [PC]Asemblance[Phiêu Lưu|2016]uyenthong
23-06-16, 04:29 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


Bạn tỉnh dậy và nhận ra mình đang mắc kẹt trong một cố máy thí nghiệm...Một cỗ máy được xây dựng để mô phỏng những ký ức. Bạn không còn nhớ tại sao bạn lại vào đây, nhưng một giọng nói máy tính chỉ dẫn cho bạn. Cố gắng thoát ra, bạn đối mặt với những ký ức từ một quá khứ mà bạn có thể không muốn nhớ tới. Nhưng cái gì là thật sự? Những ký ức đó có phải là của bạn? Liệu bạn có thể tin vào chính trí óc của bạn nữa? Liệu bạn thậm chí còn có thể kiểm soát?

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1466528828

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1466528828

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> 8.jpg?t=1466528828


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 6

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>