PDA

View Full Version : THảo luận: cách viết Script "trở lại địa điểm cũ của xa phu"protoszerg
10-07-08, 12:06 PM
Đi thằng vào vấn đề lun, ai quan tâm thì cố gắng nha.
Tui đang muốn viết script trở lại địa điểm cũ cho xa phu nhưng mà vẫn còn bị bí nhiều chỗ quá(kiến thức ít):biggrin:.
Nên tui chỉ đưa ra được phần lý thuyết thui nha.
Cái này thêm vào script thổ địa phù:(chắc là vậy)

Nếu sử dụng thổ địa phù--gọi tới script TDP
Thì Ghi lại tọa đô x,y,offset,map
sau đó tiếp tục add vào script xa phu như sau:

THêm vào phần lựa chọn "trở lai địa diểm cũ"
Function trolaidiadiemcu
MoveNPC(x,y,offset,map)
ai có hứng thú về phần này thì tham gia nha:big_smile:

cuongbatit3
10-07-08, 12:12 PM
trong file station.lua có script Trở lại địa điểm cũ đó

protoszerg
10-07-08, 12:28 PM
Trong Station.lua là script những nơi đã đi qua mà

cuongbatit3
10-07-08, 01:27 PM
function TownPortalFun()
ReturnFromPortal();
end;
Đây là đoạn script Trở lại địa điểm cũ ban thử đi mình sài được 100% đó
Gắn vô xa phu SayEx({"Xa phu: Quy Khach muon di den dau?", "Nhung noi da di qua./WayPointFun", "Lo kinh dich thanh thi/StationFun","Phan hoi dia diem/TownPortalFun", "Den khu vuc luyen cong./luyencong", "Den cac thanh thi./Thanhthi", "Den cac mon phai./Monphai","Khong muon di./OnCancel", "Di dao Tay tuy./taytuy"});

bosualongthanh
14-08-16, 10:35 AM
Mới dow JX về học tập mà cũng thành công ............................................... đào mộ ắt dc vàng =))

ZhouJieLun
14-08-16, 10:39 AM
Mới dow JX về học tập mà cũng thành công ............................................... đào mộ ắt dc vàng =))
Sao ko tập viết nó vào bên TNGH cho xôm :haha: