PDA

View Full Version : Xin admin lập thêm box Old serverFaker
13-12-14, 04:15 AM
Hiện tại trong box tổng Tổng Hợp Các Server Games Khác có vài box gần như không hoạt động nữa hoặc có bài gửi từ khá lâu rồi. Em nghĩ anh nên thêm box old server để chửa nhưng box đó giống box Old Archived Files bên regezone. Mục địch để cho không gian 4rum đỡ rối mắt hơn
Em xin liệt kê vài box sau:
-Conquer Online
-Gunz Online
-Ragnarok Online
-Rose Online
-Ran Online
-Bomb Game
-World Of Kungfu
-Priston Tale
-Zero Online
-Tiên Lữ Kỳ Duyên
-Kiếm Khách Anh Hùng