PDA

View Full Version : Lỗi "Security token" khi đăng nhập.Tidadinh
21-07-14, 09:01 PM
Mấy bữa nay em đăng nhập hay gặp thông báo này, không biết bị lỗi gì. Mong Admin giúp đỡ.

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)

Sói Đẹp Trai
21-07-14, 11:04 PM
Hồ sơ không được xử lý vì tín chỉ (or thẻ) an toàn bị mất.
Nếu thông báo này đến bất ngờ, hãy thông tin cho admin và mô tả (nói) rõ những hành động mà bạn từng làm trước khi nhận thông báo lỗi này.

Gia cát dự là cập nhật hồ sơ và một số thông tin không được diễn đàn chấp nhận hoặc máy chủ nó chưa kịp load