PDA

View Full Version : Bị mất email xin ad cho phép mình được đổi lại thông tin cá nhânbtt204
03-05-14, 08:07 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Mong ad phê chuẩn giúp mình với tks
Thông tin muốn đổi lại :

Tên tài khoản: Oracle
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

btt204
03-05-14, 08:52 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Sesshomaru
03-05-14, 09:20 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Bạn ko nên spam mà làm theo hướng dẫn này đi

The Guardian
04-05-14, 04:54 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Mong ad phê chuẩn giúp mình với tks
Thông tin muốn đổi lại :

Tên tài khoản: Oracle
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Email là cái duy nhất để chứng nhận bạn là chủ tài khoản, do đó mình sẽ xem xét trường hợp của bạn. Trong các bài viết trước đây bạn có ghi Yahoo của mình không? nếu có thì hãy ghi ra để mình đối chứng nhé.

btt204
04-05-14, 05:14 PM
Email là cái duy nhất để chứng nhận bạn là chủ tài khoản, do đó mình sẽ xem xét trường hợp của bạn. Trong các bài viết trước đây bạn có ghi Yahoo của mình không? nếu có thì hãy ghi ra để mình đối chứng nhé.

Đây bác ơi , ngày xưa có làm ngạo kiếm nên mình có post email của mình ở 1 số topic này

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

The Guardian
05-05-14, 10:35 PM
Email bạn yêu cầu thay đổi đã được sử dụng, bạn cho mình một email khác để thay đổi nhé. Còn về vấn đề username mình sẽ xem xét sau !

btt204
05-05-14, 10:48 PM
Email bạn yêu cầu thay đổi đã được sử dụng, bạn cho mình một email khác để thay đổi nhé. Còn về vấn đề username mình sẽ xem xét sau !


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Nếu đc phép thì cho mình đổi lại username thành : Oracle luôn.
Cảm ơn admin8-x

The Guardian
06-05-14, 08:07 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>