PDA

View Full Version : Xin mở thêm box gametitius2003
18-04-14, 07:19 PM
Box Shaiya

Shaiya là 1 game 3d rất hay, trong game có những pha đánh nhau cực đĩnh, khi đã hứng thú chơi nó rồi thì không bao giờ bỏ được

Tuy Game này đã đóng cửa ở Việt Nam nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt ở các server private

Nên em lặp box này xin BQT mở thêm box để em và những người khác phát triển nó đi lên.

Thân ái!

MasterWind
30-04-14, 05:45 AM
Mở ra rồi ai chơi, ai PR, ai phát triển:ar!

titius2003
08-05-14, 06:40 PM
có nhiều người chơi lắm nhe bạn
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)shaiya-hero.us/ (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
...
về ai phát triển có thể cho stinkax (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>)

toantv
09-05-14, 11:53 AM
Mở ra rồi ai chơi, ai PR, ai phát triển:ar!

mở đi bác e PR cho :D

Diễn đàn CLBGAMESVN thành lập từ năm nào ? (2005)

titius2003
24-08-14, 10:05 AM
mở thêm box game thui ma
Hãy viết tên miền đầy đủ của clbgamesvn ? (gợi ý câu trả lời: <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b> (<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>))