PDA

View Full Version : Lí do Close ?tuongyda14
04-03-14, 12:48 AM
Tôi đưa ra cảnh báo với con dog này,tại sao lại close
Hay là bao che cho nhau ?

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Ông Mod nào close vào cho cái ý kiến

Beo_cu
04-03-14, 12:54 AM
Đây là vấn đề nhạy cảm, phải xin ý kiến các cấp, chính quyền địa phương phải vào cuộc, phải kết hợp tuyên truyền và giáo dục, cần có những biện pháp cứng rắn là răn đe, như thế mới hiệu quả. HIỂU CHƯA!

minhchau0309
04-03-14, 08:06 AM
Tôi đưa ra cảnh báo với con dog này,tại sao lại close
Hay là bao che cho nhau ?

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Ông Mod nào close vào cho cái ý kiến

mình biết là bạn cảnh báo , nhưng trong bài viết có những từ ngữ dung tục k phù hợp, mình biết bạn bị scam ai chả tức, mod chỉ làm đúng việc của mình thoy. bạn thông cảm

The Guardian
04-03-14, 08:30 AM
Bạn đưa ra cảnh báo nên Mod đã close nhưng vẫn để lại bài cảnh báo của bạn để đúng tính chất là một bài cảnh báo vậy bạn còn muốn gì nữa? ở đây không ai bao che cho ai cả và nếu bạn nghĩ là ở đây có người bao che vậy tại sao bạn vẫn post? Topic closed!