PDA

View Full Version : Prefix cho box Đại SảnhSesshomaru
23-02-14, 12:04 AM
Nhận thấy box đại sảnh.Đặc biệt là bài viết của box thông báo rất quan trọng.Nên đề nghị Admin có một cái prefix không cần quá đẹp nhưng ít nhất nó nổi bật hơn 1 bài rao vặt.Để mọi người nhìn vào thống kê là thấy được thông báo quan trọng của BQT.Thân ái

The Guardian
23-02-14, 10:26 AM
Nhận thấy box đại sảnh.Đặc biệt là bài viết của box thông báo rất quan trọng.Nên đề nghị Admin có một cái prefix không cần quá đẹp nhưng ít nhất nó nổi bật hơn 1 bài rao vặt.Để mọi người nhìn vào thống kê là thấy được thông báo quan trọng của BQT.Thân ái

Ý kiến rất hay, BQT sẽ triển khai thêm prefix cho Đại Sảnh Clbgamesvn !