PDA

View Full Version : [PC GAMES] Assassin's Creed Liberation HD - SKIDROW 2014Stark
15-02-14, 11:49 AM
Assassin's Creed Liberation HD - SKIDROW 2014<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>


Hướng dẫn cài đặt:

1. Mount or burn image
2. Install
3. Copy the cracked content from the SKIDROW folder and into the main install folder and overwrite
4. Block the game in your firewall and mark our cracked content as secure/trusted in your antivirus program
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy

Yêu cầu cấu hình:

Minimum:

OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 (both 32/64bit versions)
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce 8800GT or AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM & Shader Model 4.0)
Hard Drive: 3500 MB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
Additional Notes: Supported video cards at time of release: Nvidia GeForce 8800GT or better, GeForce 9, GTX 200, GTX 400, GTX 500, GTX 600, GTX 700 series. AMD Radeon HD4870 or better, HD5000, HD6000, HD7000, R7 and R9 series. Note: Latest GeForce drivers tested: 331.65 for all series. Latest Radeon drivers tested: 13.9 Legacy for Radeon HD4870 and Windows Vista, 13.9 for Radeon HD5000 and above. Laptop versions of these cards may work but are NOT officially supported.

Recommended:

OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 (both 32/64bit versions)
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 570 or AMD Radeon HD7870 (1250MB VRAM & Shader Model 5.0) or better
Hard Drive: 3500 MB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
Additional Notes: Supported video cards at time of release: Nvidia GeForce 8800GT or better, GeForce 9, GTX 200, GTX 400, GTX 500, GTX 600, GTX 700 series. AMD Radeon HD4870 or better, HD5000, HD6000, HD7000, R7 and R9 series. Note: Latest GeForce drivers tested: 331.65 for all series. Latest Radeon drivers tested: 13.9 Legacy for Radeon HD4870 and Windows Vista, 13.9 for Radeon HD5000 and above. Laptop versions of these cards may work but are NOT officially supported.

Một số hình ảnh trong game


<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Trailer Game:<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Download - Fshare: <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>

Pass giải nén: clbgamesvn.com

minhchau0309
15-02-14, 11:53 AM
minimum card 512 mà cài bản black flag lag lòi mắt, k bt bản này chơi đc k :(((

Stark
15-02-14, 12:22 PM
minimum card 512 mà cài bản black flag lag lòi mắt, k bt bản này chơi đc k :(((

512MB thì bạn chỉnh chế độ tối ưu, giảm thiểu hiệu ứng xuống thì chơi cũng kha khá đó :D

minhchau0309
15-02-14, 02:14 PM
tớ vào game đc nhưg lag qá chơi k đc, từ bản 1 2 3 4 thì mượt lắm