PDA

View Full Version : Scripts 1. Sưu tầm các lệnh trong server
 2. [TLBB] Lua basic
 3. [TLBB] Lua in TLBB
 4. [TLBB] Chia sẻ Script Update kỵ thuật tổng hợp và thú cưỡi tổng hợp.
 5. [TLBB] Hướng dấn mod lại khung tu luyện!
 6. [TLBB] Chia sẻ script Lễ Bao Tân Thủ
 7. [TLBB] Chia sẻ script Tiềm năng chân đan
 8. [TLBB] Chia sẻ Script GiftCode
 9. [TLBB] Mọi người giúp e tý
 10. [TLBB] Share Script Chuyển Sinh mới cho ai không có thời gian viết
 11. [TLBB] Script gọi Monster cho ai hứng thú chơi ofline đây