Bổ sung một số quy định
- Vui lòng viết tiếng Việt có dấu
- Các bài viết spam sẽ bị xóa thẳng tay ko báo trước
Đối với box release
- Vui lòng để lại hình ảnh demo và hướng dẫn
Đối với box script
- Các bạn share script mới, một file lua hay một hàm vui lòng post vào box Script
Đối với box hỏi đáp
- Vui lòng đặt tiêu đề rõ ràng vấn đề cần hỏi
- Vui lòng đọc kĩ các bài viết liên quan trước khi hỏi
- Các bạn vui lòng tìm kiếm kĩ trước khi post yêu cầu hoặc hỏi đáp. Khi tìm kiếm là thể hiện bạn là một người lịch sự. Khi tìm kiếm bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều
Khác
- Tất cả các bài viết show sẽ được sống tự do sau 3 ngày. Sau 3 ngày đó mà chưa thấy share cho mọi người thì sẽ bị xóa
Chú ý quan trọng
- Box Kiếm Thế: Không phải là nơi quảng cáo Server Private hay để đưa ra ý kiến về một Server Private nào... Vì vậy nếu bạn nào mắc phải lỗi trên lần đầu sẽ bị move bài qua thùng rác, lần 2 sẽ bị xử phạt theo quy định của diễn đàn clbgamesvn về lỗi post bài sai box
- Box kiếm thế không hoan nghênh tình trạng câu thank mới share. Bạn có thể share hoặc không. Chúng tôi không ép các bạn share. Nhưng những bài dạng
"đạt một số lượng thank sẽ share" sẽ xóa thẳng tay ăn thẻ phạt

Các bạn vui lòng đọc kỹ trước khi post bài